Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công văn số 283/VTLTNN-NVTW ngày 19 tháng 5 năm 2004 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về việc ban hành bản Hướng dẫn chỉnh lý tài liệu hành chính.

( Cập nhật lúc: 01/08/2013 16:29:58  )

Loại văn bản: Công văn

Cơ quan ban hành: Cục Văn thư và Lưu trữ

Ngày ban hành: 19/5/2004

Tải về: Công văn, Hướng dẫn chỉnh lý, Phụ lục

Tin bài mới:


Thông tư số 30/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 4 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng kinh phí khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ( 01/08/2013 16:25:59)

Quyết định số 22/QĐ-LTNN ngày 29 tháng 01 năm 2003 của Cục trưởng Cục Lưu trữ Nhà nước về việc ban hành bản Hướng dẫn biên mục phiếu tin tài liệu ghi âm sự kiện và Mẫu mục lục tài liệu ghi âm sự kiện( 01/08/2013 16:23:52)

Công văn số 262/LTNN-NVTW ngày 12 tháng 6 năm 2001 của Cục Lưu trữ Nhà nước về việc ban hành bản Hướng dẫn thành phần hồ sơ, tài liệu của các cơ quan hành chính nhà nước trung ương thuộc diện nộp lưu vào các Trung tâm Lưu trữ Quốc gia( 01/08/2013 16:19:52)

Quyết định số 13/QĐ-LTNN ngày 23 tháng 02 năm 2001 của Cục trưởng Cục Lưu trữ Nhà nước về việc ban hành Quy định về thẩm quyền quản lý và sưu tầm, thu thập tài liệu của các Trung tâm Lưu trữ Quốc gia( 01/08/2013 16:17:11)

Công văn số 2569/TC-HCSN ngày 27 tháng 6 năm 2000 của Bộ Tài chính về việc bố trí kinh phí cho các Trung tâm và các kho lưu trữ( 01/08/2013 16:14:17)

Quyết định số 53 QĐ/LTNN-NVTW ngày 28 tháng 4 năm 2000 của Cục trưởng Cục Lưu trữ Nhà nước về việc ban hành mẫu phiếu tin, bản hướng dẫn biên mục phiếu tin và phần mềm ứng dụng Visual Basic để lập cơ sở dữ liệu quản lý tài liệu lưu trữ( 01/08/2013 16:12:04)

Công văn số 316/LTNN-NVĐP ngày 24 tháng 6 năm 1999 của Cục Lưu trữ Nhà nước về việc ban hành Danh mục mẫu thành phần tài liệu nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh( 01/08/2013 16:10:30)

Công văn số 478/NVTW của Cục Lưu trữ nhà nước ban hành ngày 01/12/1997 về việc xét duyệt cho người nước ngoài đọc tài liệu lưu trữ tại các Trung tâm Lưu trữ Quốc gia( 01/08/2013 16:08:46)

Chỉ thị số: 726/TTg ngày 04 tháng 9 năm 1997 của Thủ Tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo công tác lưu trữ trong thời gian tới( 01/08/2013 16:07:12)

Hướng dẫn số: 330/NVĐP ngày 02-08-1996 của Cục Lưu trữ Nhà nước về việc ban hành Danh mục các cơ quan là nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương( 01/08/2013 16:04:41)

Sign In