Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh là lực lượng tiên phong trong các phong trào của cơ quan
01/07/2024
Sáng 29/6, Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2024 - 2027. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lưu Quốc Trung - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.
Đ/c Lưu Quốc Trung - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh chúc mừng Ban Chấp hành Chi
đoàn Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2024 - 2027

Theo báo cáo tại Đại hội, trong nhiệm kỳ 2022 - 2024, Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan trong quá trình triển khai các hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên. Tập thể Chi đoàn luôn đoàn kết, tạo nên sự thống nhất trong việc triển khai các hoạt động. Ban Chấp hành Chi đoàn đã tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động theo kế hoạch đề ra phù hợp với tình hình, có hiệu quả và ý nghĩa, huy động được nguồn lực xã hội hóa. Thông qua các hoạt động đã góp phần củng cố và phát triển tổ chức đoàn, tạo điều kiện cho mỗi đoàn viên thanh niên được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Nhìn chung, các hoạt động đoàn ngày càng đi vào chiều sâu, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của đoàn viên trong công tác chuyên môn cũng như hoạt động đoàn. Chi đoàn đã hoàn thành 8/8 chỉ tiêu nhiệm kỳ 2022 - 2024, trong đó có 2 chỉ tiêu vượt. Trong giai đoạn này, Ban Chấp hành Chi đoàn đã đề nghị chuyển Đảng chính thức cho 4 đoàn viên, 2 đoàn viên Chi đoàn tham gia học lớp đảng viên mới, giới thiệu 3 đồng chí cho Đảng xem xét, kết nạp.

Phát huy những thành tích đạt được, hành động theo khẩu hiệu “Xây dựng, củng cố tổ chức Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh vững mạnh, có lý tưởng cách mạng, là lực lượng tiên phong trong các phong trào của cơ quan”, nhiệm kỳ 2024 - 2027, Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nông thôn mới; chú trọng quan tâm, chăm lo, nắm bắt tư tưởng đoàn viên; nâng cao chất lượng cơ sở đoàn, đáp ứng tốt những nhu cầu, nguyện vọng, lợi ích chính đáng của đoàn viên, tích cực tham gia xây dựng Đảng...

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lưu Quốc Trung - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh thời gian tới cần bám sát định hướng của Đảng ủy, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo của tuổi trẻ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị, nhất là chung tay cùng chính quyền hỗ trợ xã khó khăn trong xây dựng nông thôn mới; quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên, chú trọng nâng cao nhận thức chính trị, xây dựng Chi đoàn vững mạnh về chính trị; tổ chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên thanh niên, đồng thời không ngừng nâng cao kiến thức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tại đơn vị công tác.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2024 - 2027 gồm 3 đồng chí. Đồng chí Hà Sĩ Việt tái cử chức vụ Bí thư Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2024 - 2027./.