Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tệp văn bản
516/VP-HCTCQTTV Phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2023” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 22/09/2023 Tải về
46/KH-CĐCS Kế hoạch tổ chức Tết Trung thu năm 2023 cho con cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng UBND tỉnh 21/09/2023 Tải về
134/QĐ-VP Quyết định về việc ban hành Quy định về tiêu chí thi đua đối với tập thể, cá nhân thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân dân tỉnh 20/09/2023 Tải về
511/VP-TTCBTH Phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 20/09/2023 Tải về
489/VP-VXNV hưởng ứng, tham giaCuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn năm 2023 11/09/2023 Tải về
12/KH-TTPVHCC Kế hoạch Triển khai thí điểm mô hình Ngày thứ Hai không giấy và không dùng tiền mặt trong thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn 05/09/2023 Tải về
197/TB-VPUBND Thông báo về việc phân công nhiệm vụ tạm thời đối với Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn 22/08/2023 Tải về
453/CV-BKH V/v triển khai sử dụng bộ công cụ đánh giá, xếp loại danh hiệu "công dân học tập" 22/08/2023 Tải về
126/QĐ-VP Quyết định Ban hành Quy định về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, biệt phái công chức, viên chức, giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền quyết định của Chính văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 16/08/2023 Tải về
41/KH-CĐCS Kế hoạch tổ chức giao lưu Kéo co chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày Truyền thống Văn phòng các cơ quan hành chính Nhà nước (28/8/1945-28/8/2023) 10/08/2023 Tải về
422/VP-HCTCQTTV V/v Tiếp tục hưởng ứng Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ IX 04/08/2023 Tải về
149/TB-VPUBND Thông báo về việc phân công nhiệm vụ đối với Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn 30/06/2023 Tải về
146/KH-VP Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch số 357/KH-UBND ngày 02/6/2023 của UBND tỉnh về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Bắc Kạn năm 2023 29/06/2023 Tải về
147/TB-VP Thông báo về nhu cầu tiếp nhận làm viên chức 29/06/2023 Tải về
142/KH-VP Kế hoạch Tổ chức Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023 26/06/2023 Tải về
139/KH-VP Kế hoạch Triển khai các nhiệm vụ Chuyển đổi số năm 2023 23/06/2023 Tải về
135/KH-VP Kế hoạch Khắc phục những tồn tại, hạn chế Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính và Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh năm 2022, nâng cao chất lượng các chỉ số năm 2023 19/06/2023 Tải về
117/KH-VPUBND Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 964/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030" của Văn phòng UBND tỉnh Bắc Kạn 29/05/2023 Tải về
87QĐ-VP Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng UBND tỉnh Bắc Kạn 18/05/2023 Tải về
106/KH-VP Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới 15/05/2023 Tải về