Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh tham gia tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến
17/03/2023
Sáng 17/3, Đoàn Các cơ quan tỉnh tổ chức Ngày hoạt động cao điểm tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh. Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh với 5 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đã cùng tham gia hoạt động.


ĐVTV Chi đoàn tham gia tình nguyện hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công
tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh

Đây là hoạt động do Tỉnh đoàn phát động nhằm thực hiện tốt nội dung Tháng Thanh niên năm 2023 với chủ đề “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số”.

Theo đó, cùng với ĐVTN các Chi đoàn Sở Tài Nguyên và Môi trường, Sở Tài Chính, Sở Giao thông vận tải, Sở Nội vụ, 5 ĐVTN Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh đã hướng dẫn, hỗ trợ người dân truy cập Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công của tỉnh để tiếp cận, tìm hiểu thông tin về các dịch vụ công trực tuyến; tạo tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và cách thức sử dụng tài khoản trong thực hiện các dịch vụ công; thực hiện quy trình các bước nộp hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC), thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cổng Dịch vụ công của tỉnh khi người dân thực hiện TTHC…


Bạn Hà Thị Thúy Lựu hướng dẫn người dân thực hiện TTHC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Bạn Hà Thị Thúy Lựu - Đoàn viên Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh chia sẻ, được tham gia Ngày hoạt động cao điểm tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, bản thân vừa được tuyên truyền, hỗ trợ người dân khi đến Trung tâm nộp hồ sơ TTHC, tạo tài khoản trên Cổng Dịch vụ công, đồng thời thông qua hoạt động cũng hiểu biết thêm nhiều kiến thức về lĩnh vực cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Mong muốn thời gian tới tiếp tục được tham gia hoạt động này nhiều hơn nữa./.