Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Tổng hợp
31/05/2024
Đồng chí Nông Văn Huân, chuyên viên Phòng Giao thông - Công nghiệp - Xây dựng giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh kể từ ngày 1/6/2024.


Chánh Văn phòng UBND tỉnh Vũ Đức Chính trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chi Nông Văn Huân
 

Chiều 31/5, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Tổng hợp.

Theo Quyết định số 82/QĐ-VP ngày 31/5/2024 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh, ông Nông Văn Huân, chuyên viên Phòng Giao thông - Công nghiệp - Xây dựng được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh kể từ ngày 1/6/2024.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Vũ Đức Chính bày tỏ sự tin tưởng và mong đồng chí Nông Văn Huân tiếp tục nỗ lực phấn đấu, phát huy tốt năng lực công tác trên cương vị mới. Chánh Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Phòng Tổng hợp sớm thống nhất, phân công nhiệm vụ để đồng chí Huân tiếp cận với công việc, đồng thời cùng hỗ trợ giúp đỡ để đồng chí Huân đảm nhận thêm một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo Văn phòng giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nông Văn Huân trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo Văn phòng; khẳng định sẽ tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, nghiên cứu học hỏi, khắc phục khó khăn để làm tốt vai trò, nhiệm vụ trên cương vị mới. Đồng chí mong muốn Phòng Tổng hợp, các phòng, ban, đơn vị liên quan tạo điều kiện giúp đỡ để luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.