Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh thiết thực học và làm theo Bác
27/04/2023
Quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", thời gian qua, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, tạo lan tỏa sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Để việc học và làm theo Bác đi vào nền nếp, trở thành nhiệm vụ thường xuyên, Đảng ủy Văn phòng đã phát động các phong trào thi đua gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc đưa nội dung đanh giá việc học, làm theo Bác trong các cuộc sinh hoạt thường kỳ cũng như lựa chọn các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tổ chức sinh hoạt theo định kỳ hằng quý.    


Chi bộ Tổng hợp - Văn xã sinh hoạt chuyên đề về học tập, làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Hằng năm, căn cứ kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Văn phòng đã xây dựng kế hoạch học và làm theo Bác, trên cơ sở đó, Chi ủy các Chi bộ đã xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện, quán triệt mỗi đảng viên đăng ký, cam kết học và làm theo Bác từ 3 việc cụ thể trở lên. Theo đó, mỗi đảng viên đã có những hành động cụ thể, thiết thực học và làm theo Bác, thể hiện sinh động qua tác phong, lề lối làm việc; trong giải quyết công việc, nhiệm vụ chuyên môn được giao. Cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đã chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật lao động, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, nhất là người đứng đầu; trong thực thi công vụ đảm bảo nguyên tắc “cần, kiệm, liêm chính, trí công, vô tư”.

Học và làm theo Bác, các cán bộ, đảng viên đã tích cực nghiên cứu, học tập, trau dồi kiến thức, kỹ năng, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc đảm bảo đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ. Tập thể các phòng, ban, đơn vị, các chi bộ nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, hỗ trợ, động viên nhau trong giải quyết công việc cũng như trong cuộc sống.

Học và làm theo Bác, trong Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh không có cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, không có những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; 100% cán bộ, đảng viên yên tâm công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; nội bộ đoàn kết, không có đơn, thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, đảng viên của Đảng bộ.

Với phương châm hướng về cơ sở, các cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đã đóng góp vật chất, ngày công lao động giúp đỡ xây dựng nông thôn mới tại xã Văn Vũ, huyện Na Rì. Bên cạnh đó, mỗi Chi bộ tùy theo điều kiện đều đã có những hoạt động, hành động cụ thể, thiết thực để giúp đỡ cộng đồng.


Chi bộ Công báo - Nhà khách tặng quà Trung tâm Giáo dục trẻ em khuyết tật tỉnh 

Điển hình như Chi bộ Tổng hợp - Văn xã đã đóng góp xây dựng 1 nhà tắm và nhà tiêu cho 1 hộ nghèo tại thôn Thôm Khinh, xã Văn Vũ, huyện Na Rì với số tiền 18 triệu đồng; thăm và ủng hộ 1 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hòa Mục huyện Chợ Mới số tiền 4,3 triệu đồng.

Chi bộ Nội chính - Tiếp công dân - Hành chính công đã tổ chức ngày cuối tuần tình nguyện tại Điểm trường Nặm Nhả, xã Xuân La, huyện Pác Nặm, với tổng số kinh phí hỗ trợ 15.500.000 đồng và 1 ngày công lao động.

Chi bộ Kinh tế ngành hỗ trợ xây dựng cầu giao thông nông thôn tại thôn Pác Đa, xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn với tổng kinh phí 35 triệu đồng, hỗ trợ trồng đường hoa vào khu vực Phiêng Phàng, xã Yến Dương, huyện Ba Bể tổng số tiền 10 triệu đồng.

Chi bộ Công báo - Nhà khách đã quyên góp, tặng quà cho trẻ em tại Trung tâm Giáo dục trẻ em khuyết tật tỉnh với tổng giá trị quà tặng trên 5 triệu đồng...

Học và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực không chỉ nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên mà còn phát huy được tinh thần đoàn kết, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng bộ Văn phòng trong sạch, vững mạnh./.