Hội nghị cấp ủy mở rộng kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh (2020 - 2025)
25/04/2023
Chiều 24/4, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị cấp ủy mở rộng để kiểm điểm, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh (2020 - 2025). Đồng chí Vũ Đức Chính, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng; Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên các chi bộ trực thuộc Đảng bộ và Trưởng, Phó các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Văn phòng.


Các đại biểu dự Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Vũ Đức Chính, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh nhấn mạnh, việc tổ chức Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ nhằm đánh giá đúng thực trạng, tình hình thực hiện thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 từ đầu nhiệm kỳ đến nay; chỉ rõ ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra.

Sau thực hiện thí điểm sáp nhập 3 Văn phòng: Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh, tháng 3/2021, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh được thành lập tại Quyết định số 42-QĐ/ĐU ngày 5/2/2021 của Đảng ủy Các cơ quan tỉnh. Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh hiện có 5 Chi bộ trực thuộc bao gồm: Chi bộ Kinh tế ngành; Chi bộ Tổng hợp - Văn xã; Chi bộ Nội chính - Tiếp công dân - Hành chính công; Chi bộ Hành chính - Quản trị; Chi bộ Công báo - Nhà khách với 65 đảng viên trên tổng số 75 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Ngay sau khi thành lập, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh đã quan tâm, kiện toàn kịp thời về nhân sự cấp ủy Đảng bộ cũng như cấp ủy các chi bộ trực thuộc. Bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, Đảng ủy Văn phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn diện các lĩnh vực, từ công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn đến công tác xây dựng tổ chức đảng và đảng viên, công tác kiểm tra giám sát, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể.

Theo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 từ đầu nhiệm kỳ đến nay cho thấy, Đảng bộ Văn phòng đã thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu của Nghị quyết.

Cụ thể, đối với Đảng bộ đạt 2 chỉ tiêu gồm: (1) 100% đảng viên tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; (2) Hằng năm, Đảng bộ được xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; các chi bộ trực thuộc xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 10% chi bộ xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; (3) Nửa nhiệm kỳ kết nạp 4 đảng viên mới (chỉ tiêu Nghị quyết cả nhiệm kỳ kết nạp 3 đảng viên mới trở lên). Thực hiện vượt 1 chỉ tiêu đó là hằng năm, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tổ chức 3 cuộc kiểm tra, giám sát (chỉ tiêu 1 cuộc kiểm tra, giám sát); các chi bộ tổ chức kiểm tra ít nhất 2 đảng viên. Tuy nhiên, còn 1 chỉ tiêu chưa đạt đó là, hằng năm, 100% đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ (năm 2022 đạt 98%), trong đó có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đối với chính quyền, đạt 4 chỉ tiêu gồm: (1) 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; (2) 15% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; (3) 100% tập thể đạt tập thể Lao động tiên tiến, trong đó có ít nhất 30% tập thể đạt tập thể Lao động xuất sắc; (4) Cơ quan đạt đơn vị văn hóa. Thực hiện vượt 1 chỉ tiêu là hằng năm, 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đạt danh hiệu Lao động tiên tiến (chỉ tiêu Nghị quyết 95% trở lên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đạt danh hiệu Lao động tiên tiến).


Đại biểu phát biểu trao đổi tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá, bổ sung làm rõ thêm vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Văn phòng, các chi ủy chi bộ trực thuộc trong việc cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra; đồng thời cũng làm rõ thêm nguyên nhân của những hạn chế còn tồn tại và đề nghị bổ sung một số giải pháp để đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Đức Chính, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh đề nghị bộ phận soạn thảo tiếp thu đầy đủ các ý kiến đã trao đổi, thảo luận, bổ sung hoàn thiện nội dung Báo cáo, gửi Đảng ủy Các cơ quan tỉnh đúng thời gian quy định./.