Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến
22/05/2024
Cung cấp dịch vụ công trực tuyến là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số. Vì vậy, các cấp, ngành chức năng trên địa bàn tỉnh luôn chú trọng triển khai các giải pháp để thúc đẩy hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh, trong đó Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh là đơn vị đi đầu.
Đội Thanh niên tình nguyện hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến
tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Để cải thiện và thúc đẩy tỷ lệ phát sinh hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp. Trong năm 2023, Trung tâm hưởng ứng Kế hoạch thực hiện Chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm tập trung thực hiện một số giải pháp trong cải cách TTHC thông qua các mô hình như: “Ngày không giấy hẹn”, “Ngày dịch vụ công trực tuyến”, “Ngày thứ Hai không giấy và không dùng tiền mặt”; mô hình “30 phút tăng thêm vì dân”…

Đội Thanh niên tình nguyện là cán bộ đoàn, đoàn viên thuộc Đoàn Các cơ quan tỉnh và cán bộ đoàn viên tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã tuyên truyền về các dịch vụ công trực tuyến; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân cài đặt, sử dụng các ứng dụng; hỗ trợ đăng ký, đăng nhập tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công tỉnh Bắc Kạn, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Bắc Kạn, cách thức nộp hồ sơ, thanh toán trực tuyến, tra cứu, theo dõi tình trạng giải quyết hồ sơ TTHC, nhận kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Nhờ triển khai các giải pháp đồng bộ, số lượng hồ sơ trực tuyến chiếm tỷ lệ cao. Trung bình mỗi tháng, Trung tâm tiếp nhận, giải quyết và trả kết trên 4.000 đến trên 5.000 hồ sơ TTHC, trong đó hồ sơ trực tuyến chiếm trên 80%. Chỉ tính riêng từ ngày 15/4 đến ngày 15/5/2024, Trung tâm đã tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả 3.343 hồ sơ, trong đó trực tuyến là 3.719 hồ sơ, chiếm 86%; nhận qua dịch vụ bưu chính công ích 564 hồ sơ, chiếm 13%, còn lại là hồ sơ kỳ trước chuyển sang.

Việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến vào tiếp nhận và giải quyết các TTHC là một trong những nội dung quan trọng trong cải cách hành chính được Trung tâm Phục vụ hành chính công đẩy mạnh thực hiện, qua đó góp phần từng bước hiện thực hóa mục tiêu phục vụ tối đa lợi ích của người dân, doanh nghiệp./.