Văn phòng UBND tỉnh sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023
25/07/2023
Chiều 25/7, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng, công tác văn phòng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Các đồng chí: Vũ Đức Chính - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Hoàng Văn Minh - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị

6 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh đã lãnh đạo, động viên đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công tác để bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; xây dựng tổ chức đảng; kiểm tra, giám sát và phòng chống tham nhũng, tiêu cực…

Văn phòng đã tham mưu xử lý 20.870 văn bản đến, trình ký ban hành 8.223 văn bản đi đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành của Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và của lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh … góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Văn phòng luôn đảm bảo thông suốt hệ thống thông tin, đường truyền hội nghị trực tuyến, phục vụ tốt các cuộc họp, hội nghị trực tuyến của trung ương với tỉnh và của tỉnh với các địa phương. Duy trì thường xuyên hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc trên mạng máy tính nội bộ. Bám sát định hướng tuyên truyền, đăng tải gần 2.600 tin bài, hơn 612 văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và phát hành 20 số công báo, góp phần đáp ứng nhu cầu thông tin của các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp về chủ trương, chính sách, công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.

Trung tâm Phục vụ hành chính công đã tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả 29.449 hồ sơ thủ tục hành chính; triển khai thêm hình thức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính tại đơn vị bằng quét mã QR trên thiết bị điện thoại thông minh nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, đem lại sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp. Nhà khách tỉnh đã phối hợp tiếp đón và phục vụ chu đáo các đoàn khách; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm các chương trình, lễ kỷ niệm, các lớp tập huấn, các hội nghị, hội thảo...

Theo báo cáo của Văn phòng, đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị đều có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, chủ động, sáng tạo và sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ được giao. Ngoài thực hiện công tác chuyên môn, công chức, viên chức, người lao động trong Văn phòng còn tích cực tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao, các hoạt động từ thiện, tiếp tục giúp đỡ xã Văn Vũ, huyện Na Rì trong xây dựng nông thôn mới...

Tại Hội nghị, tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đã đạt được; chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế, nhất là trong công tác phối hợp giữa các phòng, ban chuyên môn cũng như với các sở, ngành. Đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm thực tốt công tác trong 6 tháng cuối năm 2023.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Đức Chính - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị để hoàn thành các nhiệm vụ được giao đảm bảo về chất lượng, thời gian thực hiện, đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần sớm được khắc phục.

Đồng chí Chánh Văn phòng UBND tỉnh đã chỉ đạo nhiều nội dung nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Trong đó, đề nghị đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghiêm túc thực hiện Quy chế làm việc của cơ quan; tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ; thực hiện tốt công tác phối hợp với các sở, ngành trong giải quyết công việc …/.