Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước
24/06/2023
Sáng 24/6, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2023. Dự tập huấn có Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Phạm Lê Nguyên và toàn thể công chức, viên chức, người lao động Văn phòng UBND tỉnh.


Các đại biểu dự Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được lãnh đạo Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh giới thiệu về Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, một số quy định, những lưu ý trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước hiện nay; thông tin về tình hình lộ, mất bí mật nhà nước trên thế giới, trong nước và tại địa phương thời gian gần đây; trao đổi kinh nghiệm thực tế trong thực hiện biện pháp phát hiện, phòng ngừa lộ, mất bí mật nhà nước; xử lý khi phát hiện dấu hiệu lộ, mất bí mật nhà nước…

Hội nghị tập huấn nhằm nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức, người lao động về các quy định của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước; trang bị kiến thức về âm mưu, thủ đoạn, phương thức hoạt động của các thế lực thù địch, để từ đó vận dụng hiệu quả trong thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại đơn vị./.