Văn phòng UBND tỉnh ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”
26/10/2023
Sáng 27/10, tại Hội trường tỉnh Bắc Kạn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.


Đ/c Vũ Đức Chính - Chánh Văn phòng UBND tỉnh trao tiền ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” 

Những năm qua, cùng với các cơ quan, đơn vị trong tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh đã tích cực hưởng ứng thực hiện Phong trào “Bắc Kạn chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và tham gia ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo".

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023 do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát động, Văn phòng UBND tỉnh đã kêu gọi, phát động đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động quyên góp, ủng hộ với số tiền 7.700.000 đồng. Nguồn kinh phí ủng hộ tuy không lớn nhưng đó là tình cảm, trách nhiệm, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng để giúp đỡ cho người nghèo, hộ nghèo có điều kiện vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc; đồng thời góp phần cùng với cả tỉnh thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững./.