Văn phòng UBND tỉnh xây dựng mô hình tổ tự quản về an ninh trật tự
20/07/2023
Văn phòng UBND tỉnh xây dựng mô hình tự quản về an ninh trật tự nhằm chủ động phòng ngừa, hạn chế tối đa việc phát sinh hành vi vi phạm pháp luật, nâng cao và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn cơ quan để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự; xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn "an toàn về an ninh trật tự".


Kiểm soát, bảo vệ an ninh trật tự tại cổng trụ sở HĐND-UBND tỉnh

Về chức năng, nhiệm vụ, mô hình tự quản về an ninh trật tự tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan về công tác đảm bảo an ninh trật tự đến toàn thể cán bộ, đảng viên; tham mưu cho lãnh đạo Văn phòng chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác bảo vệ an ninh trật tự, làm nòng cốt trong công tác vận động cán bộ, đảng viên tham gia Pong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên cơ quan nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật; tự giác quản lý, bảo vệ tài sản của cơ quan, cá nhân, đồng nghiệp và khách đến làm việc; mạnh dạn tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội và những hành vi vi phạm pháp luật.

Chủ động nắm tình hình liên quan đến an ninh trật tự, kịp thời phát hiện những biểu hiện tiêu cực, hành vi vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự trong cơ quan để phản ánh, đề xuất lãnh đạo Văn phòng có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn.

Khi xảy ra vụ việc gây mất an ninh trật tự phải kịp thời báo cáo lãnh đạo Văn phòng chỉ đạo giải quyết, đồng thời khẩn trương có mặt tại hiện trường để ngăn chặn, hạn chế hậu quả thiệt hại có thể xảy ra, bảo vệ hiện trường, nắm tình hình liên quan để cung cấp cho cơ quan chức năng xác minh, giải quyết.

Tham gia đánh giá đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn "an toàn về an ninh trật tự" đối với Văn phòng, báo cáo Chánh Văn phòng biểu dương khen thưởng hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...

Triển khai thực hiện Mô hình, Chánh Văn phòng UBND tỉnh đã quyết định thành lập Tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ quan gồm 7 người do Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hoàng Văn Minh làm Tổ trưởng; chuyên viên Phòng Nội chính - Pháp chế làm Tổ phó cùng 5 thành viên là chuyên viên, nhân viên một số phòng, ban liên quan.

Thời gian thực hiện Mô hình bắt đầu từ ngày 15/7/2023./.