Loại văn bản Kế hoạch
Số, ký hiệu 124/KH-VP
Cơ quan ban hành
Ngày ban hành 27/05/2024
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Người kí
Các tệp văn bản đính kèm
Tải về