Loại văn bản Kế hoạch
Số, ký hiệu 12/KH-TTPVHCC
Cơ quan ban hành
Ngày ban hành 05/09/2023
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Người kí
Các tệp văn bản đính kèm
Tải về