Loại văn bản Thông báo
Số, ký hiệu 511/VP-TTCBTH
Cơ quan ban hành
Ngày ban hành 20/09/2023
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Người kí
Các tệp văn bản đính kèm
Tải về