Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 134/QĐ-VP
Cơ quan ban hành
Ngày ban hành 20/09/2023
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Người kí
Các tệp văn bản đính kèm
Tải về