Loại văn bản Thông báo
Số, ký hiệu 266/TB-VPUBND
Cơ quan ban hành
Ngày ban hành 03/11/2023
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Người kí
Các tệp văn bản đính kèm
Tải về