Loại văn bản Thông báo
Số, ký hiệu Số 169/TB-HĐ
Cơ quan ban hành
Ngày ban hành 01/07/2024
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Người kí
Các tệp văn bản đính kèm
Tải về