Loại văn bản Công văn
Số, ký hiệu 422/VP-HCTCQTTV
Cơ quan ban hành
Ngày ban hành 04/08/2023
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Người kí
Các tệp văn bản đính kèm
Tải về