Loại văn bản Công văn
Số, ký hiệu 453/CV-BKH
Cơ quan ban hành
Ngày ban hành 22/08/2023
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Người kí
Các tệp văn bản đính kèm
Tải về