Đoàn viên Chi đoàn tham gia tuyên truyền, hỗ trợ tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến
06/07/2023
Từ ngày 1/7, đoàn viên Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh tham gia Đội tình nguyện để tuyên truyền, hỗ trợ tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh vào sáng thứ Hai và sáng thứ Năm hằng tuần.


Đội tình nguyện hướng dẫn cách thức nộp, tra cứu, nhận kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính 

Đội tình nguyện tuyên truyền, hỗ trợ tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh gồm 20 thành viên, trong đó có 2 thành viên là đoàn viên Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh. Đội có nhiệm vụ tuyên truyền cho tổ chức, cá nhân hiểu được lợi ích, ý nghĩa của việc đăng ký tài khoản dịch vụ công; cách tạo tài khoản dịch vụ công; cách thức nộp, tra cứu, nhận kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến; hỗ trợ người dân nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến sau khi người dân đã đầy đủ hồ sơ theo quy định... Ngoài ra, người dân còn được hỗ trợ giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng.

Hiện nay, tỉnh Bắc Kạn có hơn 1.800 thủ tục hành chính được thực hiện trên môi trường điện tử, trong đó có hơn 1.200 thủ tục thực hiện trực tuyến toàn trình. Do vậy, với sự tham gia của Đội thanh niên tình nguyện sẽ góp phần thực hiện các chỉ tiêu của tỉnh về giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Đồng chí Bùi Thanh Chương, Bí thư Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh, Đội trưởng Đội tình nguyện cho biết, đây là nội dung Chương trình phối hợp giữa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Đoàn Các cơ quan tỉnh bắt đầu triển khai thực hiện từ ngày 1/7/2023 đến ngày 30/6/2024. Tham gia Chiến dịch, Đội tình nguyện sẽ phục vụ với tinh thần “Văn minh - Thân thiện - Hết lòng” để giúp người dân dễ dàng tiếp cận với Cổng Dịch vụ công Quốc gia, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính của chính quyền địa phương./.