Hội nghị nâng cao năng lực chuyển đổi số cho đoàn viên thanh niên
31/10/2022
Ngày 30/10, Đoàn Các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị nâng cao năng lực chuyển đổi số cho đoàn viên thanh niên năm 2022.

Ngày 30/10, Đoàn Các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị nâng cao năng lực chuyển đổi số cho đoàn viên thanh niên năm 2022.

Các đại biểu dự Hội nghị 

Tại Hội nghị, đoàn viên thanh niên các cơ quan, đơn vị thuộc Đoàn Các cơ quan tỉnh đã được giới thiệu tổng quan về chuyển đổi số như: Khái niệm, ý nghĩa, tầm quan trọng của chuyển đổi số; phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên trong từng lĩnh vực gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các đoàn viên thanh niên cũng được tập huấn kỹ năng thiết kế infographic, giúp các đoàn viên có thể tự thiết kế những banner tuyên truyền cho các hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Thông qua Hội nghị nhằm nâng cao năng lực số cho cán bộ, công chức, viên chức trẻ; khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức đề xuất các sáng kiến đổi mới quy trình, thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tham mưu. Đồng thời nêu các ý tưởng hỗ trợ, tư vấn người dân về chủ trương, chính sách pháp luật hiện hành, hỗ trợ người dân tham gia thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tham gia hiệu quả vào quá trình xây dựng chính phủ số, xã hội số.

Các đại biểu ấn chuông khởi động mô hình “Ứng dụng công nghệ số trong công tác tuyên truyền giáo dục”

Dịp này, Đoàn Các cơ quan tỉnh đã ra mắt mô hình “Ứng dụng công nghệ số trong công tác tuyên truyền, giáo dục”./.