Hội thảo giới thiệu Bộ giải pháp tổng thể các nền tảng chuyển đổi số Bkav DX
06/09/2022
Nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ lãnh đạo quản lý, cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin của tỉnh về hoạt động chuyển đổi số cũng như tạo cơ hội để được tiếp cận, trải nghiệm các giải pháp nền tảng công nghệ chuyển đổi số nổi bật, chiều 6/9, UBND tỉnh phối hợp với Tập đoàn công nghệ BKAV tổ chức Hội thảo giới thiệu Bộ giải pháp tổng thể các nền tảng chuyển đổi số Bkav DX. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số của tỉnh và Chủ tịch Tập đoàn công nghệ BKAV Nguyễn Tử Quảng đồng chủ trì Hội thảo.

Nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ lãnh đạo quản lý, cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin của tỉnh về hoạt động chuyển đổi số cũng như tạo cơ hội để được tiếp cận, trải nghiệm các giải pháp nền tảng công nghệ chuyển đổi số nổi bật, chiều 6/9, UBND tỉnh phối hợp với Tập đoàn công nghệ BKAV tổ chức Hội thảo giới thiệu Bộ giải pháp tổng thể các nền tảng chuyển đổi số Bkav DX. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số của tỉnh và Chủ tịch Tập đoàn công nghệ BKAV Nguyễn Tử Quảng đồng chủ trì Hội thảo.

Cùng dự Hội thảo có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng và đại diện một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Tại Hội thảo, đại biểu tham dự được giới thiệu phương pháp luận về chuyển đổi số và bộ giải pháp tổng thể 17 nền tảng chuyển đổi số Bkav DX; demo bộ giải pháp tổng thể các nền tảng chuyển đổi số Bkav DX.

Tiếp đó, đại biểu tham dự nêu một số câu hỏi nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chuyển đổi số của tỉnh, các vấn đề an toàn, an ninh mạng. Lãnh đạo Tập đoàn công nghệ BKAV đã giải đáp tại Hội thảo, đồng thời tư vấn, chia sẻ thêm những kinh nghiệm để phục vụ cho hoạt động chuyển đổi số của tỉnh.

UBND tỉnh và Tập đoàn công nghệ BKAV ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược

Tại Hội thảo cũng đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa UBND tỉnh và Tập đoàn công nghệ BKAV, biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên nhằm tư vấn, chuyển giao công nghệ, giải pháp, nền tảng chuyển đổi số do Tập đoàn công nghệ BKAV phát triển, giúp hỗ trợ Bắc Kạn thực hiện các mục tiêu chuyển đổi số.

Phát biểu bế mạc Hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình đánh giá, đây là hoạt động rất ý nghĩa đối với tỉnh, đồng thời khẳng định, chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng, là thời cơ cho sự phát triển của tỉnh, mục tiêu cuối cùng của chuyển đổi số là để phục vụ người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương cần nghiên cứu những mô hình hay trong chuyển đổi số để học tập, áp dụng tại địa phương, đơn vị mình. Để kịp thời nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức, đạt mục tiêu đề ra, yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông tận dụng tối đa cơ hội để phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số trong từng ngành, lĩnh vực, địa phương. Đồng thời chủ động, quyết liệt nghiên cứu, trao đổi với đơn vị cung cấp các giải pháp công nghệ. Các sở, ngành, địa phương chủ động nghiên cứu, kịp thời đề xuất với Tập đoàn công nghệ BKAV cũng như những đơn vị có thế mạnh về chuyển đổi số để hỗ trợ và đồng hành với cơ quan, đơn vị, địa phương mình.../.