Ít nhất 80% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên của cơ quan, đơn vị tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn” năm 2023
14/09/2023
Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn” năm 2023 chính thức diễn ra từ 00h00’ ngày 10/9/2023 đến 24h00’ ngày 30/9/2023.

Để Cuộc thi diễn ra thành công, thu hút được sự quan tâm, tham gia đông đảo của cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng - Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các doanh nghiệp, cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn phổ biến đầy đủ nội dung Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi và tổ chức phát động toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, doanh nghiệp và Nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi; thực hiện việc đăng tải đường link Cuộc thi lên Trang/Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc triển khai hưởng ứng Cuộc thi tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Riêng đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, yêu cầu ít nhất 80% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên của cơ quan, đơn vị tham gia Cuộc thi nêu trên.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Cao đẳng Bắc Kạn phổ biến, triển khai Cuộc thi, Thể lệ Cuộc thi đến toàn thể học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Bắc Kạn và học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh; đồng thời vận động học sinh, sinh viên tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo hệ thống truyền thanh cơ sở, các Tổ công nghệ số cộng đồng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân đăng ký và tích cực tham gia dự thi.

Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn, Báo Bắc Kạn, Cổng Thông tin điện tử tỉnh và các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tăng cường mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về Cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội… nhằm thu hút đông đảo sự quan tâm, tham gia dự thi của cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, học sinh, sinh viên, doanh nghiệp và Nhân dân./.