Ra quân tuyên truyền hỗ trợ sử dụng dịch vụ công trực tuyến
26/03/2024
Sáng 26/3, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Đoàn Các cơ quan tỉnh phối hợp tổ chức Lễ ra quân tuyên truyền, hỗ trợ tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024).
Đội Thanh niên tình nguyện hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ
hành chính công tỉnh

Tại Lễ ra quân, Đội Thanh niên tình nguyện là cán bộ Đoàn, đoàn viên thuộc Đoàn Các cơ quan tỉnh và cán bộ đoàn viên tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã tuyên truyền về các dịch vụ công trực tuyến; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân cài đặt, sử dụng các ứng dụng; hỗ trợ đăng ký, đăng nhập tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công tỉnh Bắc Kạn, Hệ thống thống tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bắc Kạn; cách thức nộp hồ sơ, thanh toán trực tuyến, tra cứu, theo dõi tình trạng giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Việc hỗ trợ tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong thực hiện thủ tục hành chính được Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Đoàn Các cơ quan tỉnh phối hợp thực hiện hằng tuần vào 2 buổi sáng thứ Hai và sáng thứ Năm; Chương trình thực hiện cao điểm trong tháng 3 và kéo dài đến hết ngày 30/6/2024./.