Thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc về Chuyển đổi số
08/09/2023
Chánh Văn phòng UBND tỉnh Vũ Đức Chính vừa ký ban hành Quyết định số 131/QĐ-UBND ngày 6/9/2023 thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số.

Theo đó, ông Vũ Đức Chính, Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo; ông Phạm Lê Nguyên, Phó Chánh Văn phòng làm Phó Trưởng Ban Thường trực và bà Trần Thị Bích Huệ, Giám đốc Trung tâm Công báo - Tin học làm Phó Trưởng Ban. Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo gồm 2 thành viên.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo, tham mưu xây dựng kế hoạch/chương trình chuyển đổi số; triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị để thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số của đơn vị phát triển và từng bước nâng cao chỉ số xếp hạng mức độ chuyển đổi số hằng năm. Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số đảm bảo hiệu quả, chất lượng, đúng định hướng chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn về chuyên môn của Sở Thông tin và Truyền thông.

Trung tâm Công báo - Tin học là đơn vị thường trực của Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số Văn phòng UBND tỉnh./.