Văn phòng UBND tỉnh thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền
19/07/2023
Hoạt động thông tin của Văn phòng UBND tỉnh thời gian qua luôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện, từ đó có nhiều đổi mới, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền.


Viên chức Văn phòng đang tác nghiệp lấy thông tin tại cơ sở

Văn phòng đã bám sát định hướng tuyên truyền của UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo, Đảng ủy Các cơ quan tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông để đưa tin và phản ánh kịp thời, đầy đủ những thông tin, sự kiện chính trị nổi bật diễn ra trên địa bàn tỉnh. Từ đầu năm đến nay, Cổng TTĐT tỉnh và Trang TTĐT Văn phòng đã đăng tải trên 2.600 tin bài, hơn 612 văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, phát hành 20 số công báo; qua đó, góp phần đáp ứng nhu cầu thông tin của các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp về các chủ trương, chính sách, sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.

Cùng với đó, quản trị, điều hành đảm bảo thông suốt hệ thống thông tin, đường truyền hội nghị trực tuyến phục vụ tốt các cuộc họp, hội nghị trực tuyến của Trung ương với tỉnh và của tỉnh với các địa phương. Duy trì thường xuyên, ổn định hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc trên mạng máy tính nội bộ để tiếp nhận, xử lý trên 30.000 văn bản đến, đi đảm bảo kịp thời.

Trung tâm Phục vụ hành chính công đã tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả trên 29.000 hồ sơ thủ tục hành chính; triển khai thêm hình thức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính tại đơn vị bằng hình thức quét QR Code trên thiết bị điện thoại thông minh nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, đem lại sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp; ngoài ra phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn xây dựng, phát sóng 6 mục tuyên truyền, đã xuất bản được 171 tin, bài các loại…

Thời gian tới, Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để công chức, viên chức và người lao động nắm vững, chấp hành đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; làm tốt công tác tổ chức, cán bộ; cải tiến, đổi mới phương pháp cách thức làm việc; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ; đẩy mạnh việc xử lý văn bản trên môi trường mạng, xây dựng Chính phủ điện tử; đảm bảo thông tin thông suốt từ tỉnh đến các ngành, các cấp và ngược lại; sử dụng đa dạng các hình thức thông tin, báo cáo, đảm bảo việc tiếp nhận, xử lý thông tin chính xác, kịp thời và có chất lượng./.