Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành (DDCI)
06/07/2023
Theo kết quả công bố xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và huyện, thành phố (DDCI) năm 2022, Văn phòng UBND tỉnh đạt 84,21 điểm, xếp thứ 8/19 khối sở, ban, ngành.

Được xếp hạng thuộc nhóm tốt 2 năm liên tục, tuy nhiên so với năm 2021, xếp hạng Chỉ số DDCI năm 2022 giảm 2 bậc. Trong đó, các tiêu chí bị giảm gồm: Chi phí không chính thức; hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong hoạt động sản xuất kinh doanh; thiết chế pháp lý.

Để tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Chỉ số DDCI năm 2023, Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách tạo môi trường thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển ngày càng bền vững. Tăng cường công tác cải cách hành chính, phân cấp, ủy quyền, cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh liên quan đến thủ tục thành lập doanh nghiệp theo quy định, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tại tỉnh.

Đồng thời tham mưu giải quyết kịp thời 100% kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư. Chủ động đề xuất cơ chế, chính sách linh hoạt và giải pháp tháo gỡ trong khuôn khổ pháp luật nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển; triển khai có hiệu quả các chương trình, chính sách phát triển kinh tế tư nhân, các giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, tạo sự tin tưởng của cộng đồng doanh nghiệp với sự lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền tỉnh. Thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” mang lại hiệu quả thiết thực và sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp.


Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ của người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Cùng với đó, tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp nhằm tìm giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi nhất cho doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh tại tỉnh, qua đó giúp các doanh nghiệp nhanh chóng vượt qua khó khăn, hướng đến các mục tiêu phát triển lâu dài, bền vững.

Ngoài ra, thiết lập và công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận các phản ánh của doanh nghiệp về việc không thể tiếp cận các tài liệu liên quan đến quy hoạch, kế hoạch, pháp lý. Kịp thời chấn chỉnh các trường hợp cán bộ không cung cấp thông tin, gây khó khăn cho doanh nghiệp, tổ chức, người dân.

Niêm yết đầy đủ, công khai, minh bạch thủ tục cấp phép kinh doanh có điều kiện thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; niêm yết đầy đủ, công khai, minh bạch phí, lệ phí thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý tại Trung tâm.

Đăng tải các thông tin thuộc lĩnh vực và địa bàn quản lý trên trangthông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp khai thác thông tin trên mạng.

Cập nhật thông tin, các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, chế độ, chính sách liên quan đến ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp có nhu cầu tra cứu, tìm kiếm, tìm hiểu thị trường trên địa bàn tỉnh…/.