Loại văn bản Kế hoạch
Số, ký hiệu 46/KH-CĐCS
Cơ quan ban hành
Ngày ban hành 21/09/2023
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Người kí
Các tệp văn bản đính kèm
Tải về