Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tệp văn bản
369-CV/ĐU Tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 13/11/2023 Tải về
616/VP-TCHCQTTV Đôn đốc nộp hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến, đề án, đề tài nghiên cứu khoa học 07/11/2023 Tải về
Tải về
266/TB-VPUBND Thông báo về việc phân công nhiệm vụ đối với Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn 03/11/2023 Tải về
254/KH-VP Kế hoạch Phát động và tổ chức triển khai Đợt thi đua Đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 03 tháng cuối năm 2023 27/10/2023 Tải về
552/VP-HCTCQTTV Về việc tuyên truyền hoạt động thi đua khen thưởng; mô hình, gương điển hình tiên tiến 09/10/2023 Tải về
49/KH-CĐCS Kế hoạch Tổ chức Hội thi nấu ăn với chủ đề Mỗi món ăn là một câu chuyện nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2023) 09/10/2023 Tải về
541/VP-HCTCQTTV Tuyển sinh chương trình học bổng tiến sĩ tại Nhật Bản năm 2024 04/10/2023 Tải về
516/VP-HCTCQTTV Về việc phát động Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật năm 2023" trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 22/09/2023 Tải về
46/KH-CĐCS Kế hoạch tổ chức Tết Trung thu năm 2023 cho con cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng UBND tỉnh 21/09/2023 Tải về
134/QĐ-VP Quyết định về việc ban hành Quy định về tiêu chí thi đua đối với tập thể, cá nhân thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân dân tỉnh 20/09/2023 Tải về
511/VP-TTCBTH Phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 20/09/2023 Tải về
511/VP-TTCBTH Phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 20/09/2023 Tải về
134/QĐ-VP Quyết định về việc ban hành Quy định về tiêu chí thi đua đối với tập thể, cá nhân thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân dân tỉnh 20/09/2023 Tải về
489/VP-VXNV hưởng ứng, tham giaCuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn năm 2023 11/09/2023 Tải về
12/KH-TTPVHCC Kế hoạch Triển khai thí điểm mô hình Ngày thứ Hai không giấy và không dùng tiền mặt trong thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn 05/09/2023 Tải về
197/TB-VPUBND Thông báo về việc phân công nhiệm vụ tạm thời đối với Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn 22/08/2023 Tải về
453/CV-BKH V/v triển khai sử dụng bộ công cụ đánh giá, xếp loại danh hiệu "công dân học tập" 22/08/2023 Tải về
126/QĐ-VP Quyết định Ban hành Quy định về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, biệt phái công chức, viên chức, giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền quyết định của Chính văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 16/08/2023 Tải về
41/KH-CĐCS Kế hoạch tổ chức giao lưu Kéo co chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày Truyền thống Văn phòng các cơ quan hành chính Nhà nước (28/8/1945-28/8/2023) 10/08/2023 Tải về
422/VP-HCTCQTTV V/v Tiếp tục hưởng ứng Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ IX 04/08/2023 Tải về