Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa X: Xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri và Nhân dân
03/08/2023
Sau 2,5 ngày làm việc khoa học, nghiêm túc, dân chủ, thẳng thắn trao đổi, thảo luận, tranh luận, chất vấn với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và Nhân dân, sáng 2/8, Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp thường lệ giữa năm) HĐND tỉnh khóa X đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, thông qua 23 nghị quyết theo thẩm quyền với sự đồng thuận, thống nhất rất cao từ các đại biểu HĐND tỉnh.


Chủ tọa điều hành Kỳ họp

Tại Kỳ họp lần này, HĐND tỉnh đã dành nhiều thời gian cho các phiên thảo luận tại tổ, thảo luận tại hội trường về các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết, chất vấn và trả lời chất vấn. Không khí thảo luận diễn ra sôi nổi, nghiêm túc, thẳng thắn. Các vị đại biểu HĐND tỉnh đã phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ các tài liệu và đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, trí tuệ các báo cáo, tờ trình trình tại kỳ họp.

HĐND tỉnh đã thảo luận và thống nhất đánh giá 6 tháng đầu năm 2023, với sự kiên định, nhất quán, chủ động, linh hoạt thích ứng với tình hình thay đổi trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện..., Bắc Kạn đã từng bước vượt qua khó khăn, thách thức, giữ vững sự ổn định và tăng trưởng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP của tỉnh 6 tháng đầu năm đạt 5,66%, xếp thứ 6/14 tỉnh thuộc khu vực trung du và miền núi phía Bắc; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tích cực; tỉnh tiếp tục quản lý, điều hành ngân sách chủ động, chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả theo đúng quy định.

Để hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023, các đại biểu HĐND tỉnh đã đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh theo dõi sát sao diễn biến tình hình, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt là nâng cao chất lượng, hiệu quả khâu điều hành, tổ chức thực hiện, bảo đảm sự nhất quán, xuyên suốt, kịp thời, sâu sát, cụ thể, gắn với trách nhiệm người đứng đầu và tập thể lãnh đạo. Trong đó tập trung rà soát, tháo gỡ kịp thời, thực chất, hiệu quả, dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài của các dự án đầu tư công, đầu tư trực tiếp nước ngoài, đầu tư ngoài ngân sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành thu, chi ngân sách; siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, kiểm soát chặt chẽ, gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách, tài sản công được giao, phòng chống tiêu cực, lãng phí; đảm bảo an sinh xã hội.

Cùng với đó, đẩy mạnh xây dựng chính quyền địa phương liêm chính, phục vụ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội bền vững với tăng cường củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng trả lời chất vấn tại Kỳ họp

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn tiếp tục có bước đổi mới về hình thức tổ chức, ngoài việc thực hiện phát thanh, truyền hình trực tiếp như thường lệ, Kỳ họp tổ chức tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri qua đường dây nóng, tạo thêm không gian mở tương tác trực tiếp giữa HĐND tỉnh với cử tri và Nhân dân, thể hiện hình ảnh chính quyền của dân, do dân, vì dân, gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân. Nội dung chất vấn và trả lời chất vấn thực chất, hiệu quả, dân chủ, sôi nổi, thẳng thắn, đi vào những vấn đề trọng tâm, đang nổi lên trong công tác quản lý, điều hành đang được cử tri, Nhân dân đặc biệt quan tâm. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan đã đưa ra các cam kết, giải pháp để khắc phục hạn chế, bất cập nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực phụ trách.


Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết

Với sự đồng thuận cao, tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh đã thông qua 23 nghị quyết, trong đó có 18 nghị quyết chuyên đề. Nhiều nghị quyết đã cụ thể hóa các quy định, chính sách mới do Trung ương ban hành và cụ thể hóa chủ trương của Tỉnh ủy, có ý nghĩa rất quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội của địa phương như: Phân cấp cho HĐND cấp huyện quyết định, điều chỉnh danh mục dự án đầu tư công trung hạn và hằng năm thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; quy định mức hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn; điều chỉnh, bổ sung, phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương; phê duyệt chủ trương đầu tư đối với Dự án phục dựng, tôn tạo di tích lịch sử Đồn Phủ Thông; điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với Dự án đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025 và Dự án xây dựng hạ tầng giao thông khu vực xung quanh hồ Ba Bể...


Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh phát biểu bế mạc Kỳ họp

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhận định, dự báo trong thời gian tới, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có những khó khăn, thách thức. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, nhiệm vụ còn lại của 6 tháng cuối năm 2023 còn rất nặng nề, đòi hỏi các cấp, các ngành cần chủ động, nỗ lực hơn nữa trong việc tổ chức thực hiện.

Vì vậy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đề nghị UBND tỉnh cần sớm tập trung triển khai thực hiện nghị quyết. Quá trình tổ chức thực hiện cần được triển khai đồng bộ, quyết liệt, tăng cường công tác hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát; chú trọng việc tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong Nhân dân để các chính sách đến với các đối tượng thụ hưởng nhanh nhất, kịp thời, đầy đủ và Nhân dân thực hiện quyền giám sát ngay từ cơ sở.

Các cấp, ngành rà soát tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2023; chủ động thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện thắng lợi nghị quyết đã đề ra với tinh thần chủ động, linh hoạt, sáng tạo, bám sát thực tiễn, thường xuyên rà soát, quyết liệt chỉ đạo, điều hành các giải pháp thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế đảm bảo đạt mục tiêu kế hoạch đề ra; làm tốt công tác phối hợp, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền. Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2024 sát với tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị đảm bảo tính khả thi cao.

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách phát triển sản xuất hàng hóa theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 27/4/2022 của HĐND tỉnh. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy mạnh giải ngân các nguồn vốn đầu tư công, nhất là các dự án trọng điểm trên địa bàn. UBND các cấp cần quyết liệt trong triển khai thực hiện, xác định kết quả, tỷ lệ giải ngân đầu tư công là một trong những tiêu chí xem xét, đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị và người đứng đầu. Đối với dự án đầu tư ngoài ngân sách cần có giải pháp tháo gỡ khó khăn kịp thời, hiệu quả, đôn đốc thực hiện theo tiến độ cam kết, kiên quyết chấm dứt hoạt động đầu tư đối với các dự án chậm tiến độ do lỗi chủ quan của nhà đầu tư. Thực hiện quyết liệt các giải pháp quản lý triệt để các nguồn thu và chống thất thu ngân sách nhà nước. Quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước và cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Triển khai có hiệu quả các dự án chuyển đổi số đã được HĐND tỉnh phân bổ vốn, chú trọng chỉ đạo bám sát nội dung, tiêu chí xếp hạng chuyển đổi số đảm bảo đúng thực chất, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, tăng tỷ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn.

Chủ động chuẩn bị tốt cho việc tổ chức năm học mới 2023 - 2024. Chỉ đạo thực hiện việc mua sắm trang thiết bị dạy học, lựa chọn sách giáo khoa đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, thực hiện kịp thời, đúng quy định đối với các chính sách an sinh xã hội, người có công. Triển khai các phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Chi bộ Chí kiên - Chi bộ đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn.

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị đại biểu HĐND tỉnh chủ động giám sát việc thực hiện các cam kết trong trả lời chất vấn của Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu, các vị đại biểu HĐND tỉnh đẩy mạnh hoạt động giám sát quá trình triển khai các nghị quyết; kiến nghị kịp thời những vướng mắc, bất cập, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện để xem xét, điều chỉnh bổ sung cho phù hợp với thực tiễn./.