Phiên chất vấn và trả lời chất vấn Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa X: Nội dung hỏi và trả lời đi thẳng vào các vấn đề trọng tâm, trọng điểm
03/08/2023
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa X, sáng 2/8 đã diễn ra phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thu Trang, Đồng Văn Lưu chủ trì phiên họp. Các nội dung câu hỏi và câu trả lời chất vấn đã đi thẳng vào các vấn đề trọng tâm, trọng điểm.

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn đã được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn để cử tri và Nhân dân trên địa bàn tỉnh theo dõi, giám sát. Nhằm tạo điều kiện cho cử tri trong tỉnh được kiến nghị trực tiếp đến kỳ họp, HĐND tỉnh cũng tổ chức tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri qua đường dây nóng tại kỳ họp.

Thời gian chất vấn chỉ trong một buổi, vì vậy, phát biểu mở đầu phiên khai mạc, Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh đã đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu câu hỏi chất vấn ngắn gọn, rõ ý, đi thẳng vào nội dung đại biểu quan tâm, thời gian đặt câu hỏi của đại biểu không quá 2 phút. Trường hợp nội dung trả lời của thủ trưởng các sở, ngành chưa rõ hoặc chưa thoả đáng, đại biểu có thể tranh luận thêm.


Đại biểu HĐND tỉnh Ma Thị Mận tổ đại biểu huyện Pác Nặm đặt câu hỏi chất vấn
về tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

Tại phiên chất vấn lần này, các câu hỏi của đại biểu HĐND tỉnh tập trung vào 2 nhóm vấn đề chính. Nhóm thứ nhất liên quan đến tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công; tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; công tác hướng dẫn, tham mưu, chỉ đạo điều hành ngân sách năm 2023; thẩm định giá mua sắm hàng hóa, thiết bị; mua sắm sách giáo khoa và thiết bị dạy học thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Nhóm vấn đề thứ hai liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, gồm: Công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật nói chung và công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng; công tác thi hành pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tình hình thi hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính. 


Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Trần Công Hòa trả lời chất vấn của đại biểu

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn đã có 17 đại biểu HĐND tỉnh đặt câu hỏi, có 3 lượt đại biểu tranh luận, 3 cử tri đặt câu hỏi qua đường dây nóng. Theo đó, trên cơ sở căn cứ câu hỏi chất vấn của đại biểu và dưới sự điều hành của chủ tọa, lãnh đạo UBND tỉnh vàThủ trưởng các sở, ngành trả lời chất vấn đã đi thẳng vào vấn đề, trả lời ngắn gọn, đầy đủ những nội dung mà đại biểu chất vấn, trong đó xác định được rõ vai trò trách nhiệm của mình, của ngành mình, làm rõ nguyên nhân và đưa ra giải pháp, lộ trình khắc phục cụ thể.


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình phát biểu giải trình làm rõ một số ý kiến phát biểu của đại biểu

Phát biểu tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình bày tỏ cảm ơn các ý kiến đồng tình của đại biểu HĐND về những kết quả nổi bật trong 6 tháng đầu năm; đồng thời báo cáo tiếp thu, giải trình làm rõ một số ý kiến phát biểu của đại biểu, cử tri quan tâm.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, để hoàn thành cao nhất kế hoạch năm 2023, từ nay đến cuối năm cần phải nỗ lực phát huy kết quả đạt được, tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp đã đề ra và các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm quyết nghị tại kỳ họp này. Đặc biệt, trong đó cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm hành động cao nhất, khắc phục khó khăn, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, thích ứng với tình hình mới. Song song với đó, đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu, phân công rõ trách nhiệm, không phong trào hình thức, phải minh chứng bằng kết quả thực chất. Chú trọng khâu tổ chức thực hiện, nói đi đôi với làm, chuyển động toàn hệ thống để thực thi nhiệm vụ đi vào thực tiễn đời sống xã hội. Bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện; vừa tập trung xử lý hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên và giải quyết những vấn đề tồn đọng,vừa kịp thời ứng phó những vấn đề mới phát sinh… UBND tỉnh sẽ chỉ đạo rà soát, điều chỉnh kịch bản tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm 2023 để đảm bảo sát với tình hình thực tiễn, phân công, gắn trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương; phấn đấu tốc độ tăng trưởng (GRDP) cả năm đạt trên 7%.


Chủ tọa điều hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn

Theo Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh, phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp này đã thể hiện trách nhiệm của HĐND tỉnh trong việc theo dõi, giám sát đến cùng từ những vấn đề cụ thể mà cử tri và Nhân dân quan tâm cho đến những vấn đề quan trọng của tỉnh. Nội dung chất vấn tại kỳ họp có phạm vi rộng, nhiều nội dung liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và các sở, ngành.

Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá, qua việc chất vấn của các vị đại biểu HĐND tỉnh, việc trả lời của các thành viên UBND tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan chức năng đã cho thấy những nỗ lực, trách nhiệm của UBND tỉnh, của các sở, ngành trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện, đồng thời thể hiện rõ trách nhiệm của đại biểu HĐND tỉnh trong việc giám sát, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Phiên chất vấn đã diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, tiếp tục có sự trao đổi, tranh luận sôi nổi giữa đại biểu với người trả lời chất vấn để làm rõ thêm vấn đề. Các đại biểu HĐND tỉnh đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, đặt câu hỏi ngắn gọn, rõ đối tượng. Các thành viên UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan liên quan cơ bản đã trả lời rõ, đi thẳng vào vấn đề, làm rõ về kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, chỉ rõ nguyên nhân, nhận trách nhiệm và có giải pháp cụ thể để khắc phục.

Tuy nhiên vẫn còn một số câu hỏi chưa được trả lời hoặc Chủ tọa đồng ý cho trả lời bằng văn bản. Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành có báo cáo trả lời bằng văn bản gửi đến Thường trực HĐND, đại biểu HĐND tỉnh đã chất vấn theo quy định. Đồng thời nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến của đại biểu HĐND, ý kiến của cử tri và Nhân dân gửi đến trực tiếp tại kỳ họp, thực hiện ngay các giải pháp đồng bộ, sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được nêu đối với từng lĩnh vực để báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp sau.

Trong thời gian tới, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục giám sát việc thực hiện các nội dung đã chất vấn và thực hiện tái chất vấn về những cam kết của Chủ tịch UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành tại kỳ họp./.