Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tệp văn bản
149/TB-VPUBND Thông báo về việc phân công nhiệm vụ đối với Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn 30/06/2023 Tải về
146/KH-VP Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch số 357/KH-UBND ngày 02/6/2023 của UBND tỉnh về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Bắc Kạn năm 2023 29/06/2023 Tải về
147/TB-VP Thông báo về nhu cầu tiếp nhận làm viên chức 29/06/2023 Tải về
142/KH-VP Kế hoạch Tổ chức Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023 26/06/2023 Tải về
139/KH-VP Kế hoạch Triển khai các nhiệm vụ Chuyển đổi số năm 2023 23/06/2023 Tải về
135/KH-VP Kế hoạch Khắc phục những tồn tại, hạn chế Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính và Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh năm 2022, nâng cao chất lượng các chỉ số năm 2023 19/06/2023 Tải về
117/KH-VPUBND Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 964/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030" của Văn phòng UBND tỉnh Bắc Kạn 29/05/2023 Tải về
87QĐ-VP Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng UBND tỉnh Bắc Kạn 18/05/2023 Tải về
106/KH-VP Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới 15/05/2023 Tải về
94/KH-VP Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới 28/04/2023 Tải về
81/KH-VP Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 12/04/2023 Tải về
157/VP-HCTCQTTV Công văn về việc triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn 05/04/2023 Tải về
Tải về
Tải về
149/VP-HCTCQTTV Công văn chỉ đạo triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn 03/04/2023 Tải về
Tải về
Tải về
72/QĐ-VPUBND Quyết định Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với công chức, lao động hợp đồng thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn 03/04/2023 Tải về
70/QĐ-VPUBND Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị thuộc và trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn 31/03/2023 Tải về
64/KH-VP Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác đối ngoại năm 2023 29/03/2023 Tải về
60/KH-VP Kế hoạch Tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 27/03/2023 Tải về
50/KH-VP Kế hoạch Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 08/03/2023 Tải về
29/KH-VP Kế hoạch phát động phong trào thi đua " Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2023 03/03/2023 Tải về
42/KH-VP Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới 01/03/2023 Tải về